Hoppa till huvudinnehåll

Beviljade anslag 2021

Under 2021 beviljades 22 anslag om drygt 19 miljoner kronor.

Ersta Diakoni

Insamlingsstiftelsen WONSA

 • Stabilisering och återhämtning med neurofeedback, ett projekt för komplext traumatiserade patienter
 • Takecare för ökad patientsäkerhet och effektivare samarbete med vårdaktörer i Region Stockholm

Läkare i Världen

 • Hjälpa och vårda

Sophiahemmet, ideell förening

 • Investering uppgradering vårdrum för svårt sjuka patientgrupper
 • Investering i dermatoskop

Stiftelsen Bräcke diakoni

 • Social robot PARO

Stiftelsen Mälargården Rehab Center

 • Medicinskteknisk utrustning

Stiftelsen Neuberghska Ålderdomshemmet

 • Utveckling av Medicinteknik och rehabiliteringsprogram
 • Individuell rehabilitering

Stiftelsen Stockholms Sjukhem

 • Digital hemsjukvård
 • Säkrare läkemedelshantering och blåsövervakning

Stiftelsen Stora Sköndal

Stiftelsen Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux

 • Förebyggande och minskning av smittspridning bland äldre personer under Coronakrisen
 • Inköp av arbetsstolar Real 9000 Plus, Mercado Medic
 • Säkrare omhändertagande efter fall

Stiftelsen Unga Kvinnors Värn (UKV)

 • Förbättrad teknik inom Stiftelsen Unga Kvinnors Värns boende och öppenvård

 

Övriga år