Beviljade anslag 2021

Under 2021 beviljades 22 anslag om drygt 19 miljoner kronor.

Stiftelsen har sedan 1971 beviljat anslag för närmare 481 miljoner kronor.