Sista ansökningsdagar

Anslagspolicy

Stiftelsen stödjer privata sjukvårdsinrättningar, vilkas verksamhet inte bedrivs i vinstsyfte.

Stiftelsen

Stiftelsen grundades 1969 genom ombildande av fonden “Ruth och Richard Julins Minnesfond”.