Hoppa till huvudinnehåll
Penna

Ansökan vårtermin

Ansökningsperioden för våren startar 1 februari och sista datum för att inkomma med ansökan är 1 mars. Läs mer om anslagspolicy och ladda hem blanketter i anslagsguiden.

Gå till anslagsguiden

Ruth och Richard Julins Stiftelse stödjer icke-vinstdrivande privata sjukvårdsinrättningar

Stiftelsen grundades 1969 genom ombildande av fonden “Ruth och Richard Julins Minnesfond” som bildades 1951 med en donation på 150 000 kronor.

Stiftelsen har sedan 1971 beviljat anslag om drygt 581 miljoner kronor. Under 2023 beviljades anslag om drygt 67 miljoner kronor.

Läs mer om beviljade anslag

Kompass

Anslagsguide

Stiftelsens har till ändamål att ekonomiskt stödja privata sjukvårdsinrättningar, vilkas verksamhet inte bedrivs i vinstsyfte.

Anslagsguide

Sista ansökningsdagar

Vår 1 mars

Höst 1 september

Utlysningar och riktlinjer

E-ansökan
Kalender
RRJS

Stiftelsen

Stiftelsen grundades 1969 genom ombildande av fonden “Ruth och Richard Julins Minnesfond”.

Om Stiftelsen