Hoppa till huvudinnehåll
Sophiahemmet

Beviljade anslag

Anslag beviljas i huvudsak till projekt som avser direkt sjukvård, till exempel sjukvårdsanpassad inredning och medicinsk utrustning.
 
Under år 2023 beviljades anslag till 13 mottagare om drygt 67 miljoner kronor. Sedan Stiftelsens tillkomst 1969 har totalt drygt 581 miljoner kronor beviljats.

Beviljade anslag 2023

Under år 2023 beviljades anslag till 13 mottagare om drygt 67 miljoner kronor.

Diakonistiftelsen Samariterhemmet
Utveckla och använda teknik i personcentrerad vård.

Ericastiftelsen 
Ökad patientsäkerhet med hjälp av digitala skattningsformulär och utvärderingar.

Ersta Diakoni
Medicinteknisk utrustning till Ersta sjukhus.

Finskt Äldrecentrum/Suomikoti
Medicinteknisk utrustning.

Föreningen Blomsterfonden
Förbättra patientsäkerheten i vården genom innovativa digitala & tekniska lösningar.

Insamlingsstiftelsen WONSA 
Utrustning på WONSA:s specialistklinik..

Läkare i Världen
Hjälpa, vårda vittna.

Sophiahemmet, ideell förening
Medicinsk utrustning.

Stiftelsen Bräcke diakoni
Uppdatering och upprustning av utrustning.

Stiftelsen Neuberghska Ålderdomshem
Trygghet, hjälpmedel och rehabilitering.

Stiftelsen Stockholms Sjukhem
Utrustning för säker läkemedelshantering och rehabilitering.

Stiftelsen Stora Sköndal
Utrustning till Neurologiska rehabiliteringskliniken.

Stiftelsen Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux
Nytt journalsystem med digital läkemedelsignering samt utrustning till vård och omsorgsboendet.

 

Tidigare år