Hoppa till huvudinnehåll
Stora Sköndal

Utbildning för att hjälpa patienter med nedsatt sväljfunktion

Det är vanligt att strokepatienter får övergående eller kvarstående sväljningssvårigheter i olika grad. Svårigheter att svälja är också vanligt bland patienter med neurologiska sjukdomar som parkinson, Huntingtons sjukdom och ALS. Stora Sköndal beviljas nu en halv miljon kronor i anslag för att utbilda logopeder vid kliniken för att göra undersökningar med fiberendoskop.

Stora Sköndals neurologiska rehabiliteringsklinik har sedan 1970-talet bedrivit rehabilitering för patienter som insjuknat i olika neurologiska sjukdomar. Patienterna remitteras till Stora Sköndal direkt från akutklinikerna eller av läkare inom öppenvården i Region Stockholm såväl för inneliggande rehabilitering som dagvård. På logopedmottagning behandlas öppenvårdspatienter även på remiss från läkare eller logoped för utredning eller behandling av sväljsvårigheter såväl som språk-, tal- eller röstfunktion.

Fiberendoskopisk undersökning av sväljförmåga

Sväljsvårigheter innebär ofta en stor risk för infektion i luftvägar och lungor då patienten har svårt att kontrollera framför allt lättflytande dryck som lätt rinner ned i fel strupe. Finns det även en nedsatt hostreflex är risken för så kallad tyst aspiration, att mat och vätska fortsätter ner till lungorna då den naturliga reflexen att hosta är avmattad, mycket hög vilket ökar risken för lunginflammation och därmed en långsammare rehabilitering.

Många av patienter som remitteras till Stora Sköndal på grund av svårigheter med ätande eller sväljning bor på bor på särskilt äldreboende, SÄBO, bland de boende är det vanliga åkommor, flera studier uppskattar att cirka 80 procent av alla boende på SÄBO är drabbade i någon form.

I dag bedömer logopederna på kliniken patienternas sväljförmåga genom kliniska sväljbedömningar och måltidsobservationer.

För att uppnå en säkrare bedömning vill man nu komplettera undersökningarna med en fiberendoskopisk undersökning, då man via en kamera som förs in genom näsan direkt kan se hur sväljningen fungerar. Redan i dag finns det logopeder med den kunskapen men inte bland alla. Utbildningen syftar till att ge alla logopeder på kliniken en formell utbildning så att de på egen hand kan genomföra undersökningar.

Fakta Stora Sköndal

Stiftelsen Stora Sköndal är en idéburen och icke vinstutdelande organisation inom Svenska kyrkans ram med verksamhet inom stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning. Stora Sköndals uppdragsgivare är kommuner och landsting. All vård finansieras genom landstingsavtal. 

Verksamheten på Stora Sköndal har sina rötter i 1890-talets Sverige. Stora Sköndal köptes år 1905 av Svenska Diakonisällskapet, med ambitionen att här utbilda diakoner och socialarbetare. Verksamheten på Stora Sköndal hade redan från början två tydliga delar: utbildning och vård.