Hoppa till huvudinnehåll
Richard och Ruth Julin

Stiftelsen

Den nuvarande Stiftelsen grundades 1969 genom ombildande av fonden “Ruth och Richard Julins Minnesfond”. Stiftelsens kapital härrör från Ruth och Richard Julins ursprungliga donation på 150 000 kronor till minnesfondens bildande år 1951.

Stiftelsen har till ändamål att ekonomiskt stödja privata sjukvårdsinrättningar, vilkas verksamhet inte bedrivs i vinstsyfte.

Drygt 581 miljoner kronor

Stiftelsen har sedan 1971 beviljat anslag om drygt 581 miljoner kronor. Under 2023 beviljades anslag om drygt 67 miljoner kronor.

Styrelsen

Rolf Julin, ordförande 
Richard Julin, ledamot
Peter Möller, ledamot
Richard Åhlberg, ledamot

Ulla Litzén, suppleant
Ulf Thornander, suppleant
Hans Wibom, suppleant

Stiftelsens grundande

Den nuvarande Stiftelsen grundades 1969 genom ombildande av fonden “Ruth och Richard Julins Minnesfond”. Stiftelsens kapital härrör från Ruth och Richard Julins ursprungliga donation på 150 000 kronor till minnesfondens bildande år 1951.

Från springpojke till bankdirektör

Richard Julin (1877-1962) anställdes i Stockholms Enskilda Bank som springpojke 1892. Efter några år avancerade han till tjänsten som biträde vid diskontkassan.

År 1903 erbjöds Richard Julin av vice häradshövding Marcus Wallenberg att ansvara för uppbyggnaden av en kreditavdelning (kallad Statistiska avdelningen), vilken kom att få mycket stor betydelse för banken. Förebilden till denna nya funktion fanns hos Crédit Lyonnais, där även Richard Julin kom att praktisera.

1912 erhöll Richard Julin titeln direktörsassistent, 1920 titeln direktör och 1928 invaldes han i styrelsen för SEB och kvarstod som ledamot till sin bortgång 1962.

Richard Julin var under åren 1907-1962 gift med Ruth Julin, född Lübeck.