Hoppa till huvudinnehåll

Ny utrustning till Ersta sjukhus 

Ersta diakoni har bedrivit sjukvård sedan 1851 då de öppnade ett sjukhus på Kungsholmen för fattiga. Redan 1864 byggdes sedan det första sjukhuset på Erstaområdet på Södermalm. Åtskilliga ny- och ombyggnationer har gjorts sedan dess och 2023 ska Ersta nya sjukhus invigas.

Eftersom sjukhuset är en privat sjukvårdsinrättning som drivs utan vinstsyfte passar det in i de ändamål och stadgar som Richard och Ruth Julin drog upp för stiftelsens anslag. Ersta har också blivit en av Stiftelsens stora anslagsmottagare och har genom åren beviljats anslag om närmare 150 miljoner kronor, framför allt till medicinskteknisk utrustning.

Anestesiapparater, autoklaver och endoskopiutrustning

Under 2021 beviljades Ersta medel till anestesiapparater, autoklaver och endoskopiutrustning.

Anestesiapparater används vid operation för att ge anestesi, narkos. Med hjälp av apparaten ges patienten narkosmedel i rätt mängd som söver patienten, apparaten övervakar sedan narkosen och ger också andningshjälp. 

Den moderna anestesins födelse brukar anges till 16 oktober 1846 då tandläkaren William T.G. Morton genomförde världens först beskrivna eternarkos. För första gången i historien opererades då en nedsövd patient och en halstumör kunde tas bort utan smärta.
I dag används inte eter, det finns en handfull andra narkosmedel som kan ges till patienten via en anestesiapparat. 

Apparaturen har genom åren förfinats och moderniserats. De senaste åren har apparatens följsamhet till patientens egen andning ökat, vilket ger mindre andningspåverkan efter operationen något som kan minska antalet komplikationer. Nyare apparater har också blivit allt bättre på att sänka flödet av den gas som krävs för att hålla patienterna sövda vilket är en stor förbättring eftersom gaserna har visat sig ha en miljöpåverkan.

Autoklaver används för att sterilisera flergångsinstrument som bland annat används vid operation.

Autoklav är en form av tryckkokare där kemikalier, plast, textilier, glas och metallvaror kan steriliseras. Autoklaven uppfanns 1879 av den franske mikrobiologen Charles Chamberland som var medarbetare till Louis Pasteur, pastöriseringens fader och en av bakteriologins grundläggare.

Förebyggande cancerundersökning 

Endoskopiundersökningar kan förebygga tjocktarmscancer. Omkring 6 000 personer drabbas årligen av tjocktarmscancer i Sverige. Cancern utvecklas under flera års tid från en liten ofarlig förändring i slemhinnan till att en polyp bildas, ofta utan att patienten har några som helst symtom. 

Polyper kan upptäckas och också avlägsnas enkelt vid en endoskopisk undersökning. På så vis kan en potentiell cancer avlägsnas innan den uppstått. 

Den tekniska utvecklingen inom fältet har gått snabbt framåt, förbättrad optik och bildhantering kombinerad med artificiell intelligens, AI, som stöd för att upptäcka diskreta slemhinneförändringar i tjocktarmen har ökat chanserna att hitta de svårupptäckta polyperna. En annan patientgrupp som gynnas av den nya tekniken är de som har förstadier till cancer i analkanalen. 

Fakta Ersta

Ersta sjukhus är ett är ett akademiskt sjukhus och en del av Ersta diakoni som har bedrivit sjukvård sedan 1851. Förutom specialiserad sjukvård bedriver Ersta sjukhus patientnära forskning och deltar i utbildning av läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Den första sjuksköterskeskolan i Sverige startade på Ersta.

Verksamheterna drivs med vårdavtal eller vårdval på uppdrag av Region Stockholm.  

 

Ersta diakonisällskap är en ideell, icke vinstsyftande, förening med kristen grundsyn och idémässig anknytning till Svenska kyrkan.

Sällskapets ändamål är att bedriva diakoni genom hälso- och sjukvård, omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt socialt arbete med barn och unga, och personer i utsatta situationer, och att bedriva opinionsbildning samt utbildning och vetenskaplig forskning inom områden av betydelse för sällskapets verksamhet.