Support to non-profit private healthcare institutions

Current calls

deadline for applications
1
March 2022

Call spring (In Swedish)

The application period begins Februari 1.

Vem kan söka?

Anslag kan sökas av etablerade institutioner och organisationer.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden för våren startar 1 februari. Sista ansökningsdag 1 mars.

Ansökans utformning

Stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningsförfarande. I ansökningsportalen anges de uppgifter och bilagor som är obligatoriska. Det är viktigt att ansökan är utförlig och komplett för att en korrekt handläggning ska kunna äga rum. Ofullständiga ansökningar behandlas ej. 

I ansökan ska bl.a anges:

  • Verksamhetschef intygan. En av verksamhetschef, eller liknande person (eller den som utses i deras ställe), underskriven bilaga, vilken intygar godkännande och kännedom om projektet
  • En fullständig projektbeskrivning, max 10 sidor, font 12
  • Projektbudget enligt Stiftelsens mall. Välj Projektbudget andra organisationer
  • Huvudsökandes och eventuella medsökandes CV:n med fullständiga kontaktuppgifter
  • Årsredovisning och stadgar för anslagsmottagaren

Beslut

Stiftelsens styrelse sammanträder normalt två gånger per år och behandlar ansökningar i den takt beredningen hunnit slutföras. Styrelsens beslut meddelas den sökande brevledes samt publiceras på hemsidan.

Personuppgifter

För information om Stiftelsens behandling av personuppgifter se Stiftelsens integritetspolicy
 

deadline for applications
1
September 2022

Call fall (in Swedish)

The application period begins August 1.

Vem kan söka?

Anslag kan sökas av etablerade institutioner och organisationer.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden för våren startar 1 februari. Sista ansökningsdag 1 mars.

Ansökans utformning

Stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningsförfarande. I ansökningsportalen anges de uppgifter och bilagor som är obligatoriska. Det är viktigt att ansökan är utförlig och komplett för att en korrekt handläggning ska kunna äga rum. Ofullständiga ansökningar behandlas ej. 

I ansökan ska bl.a anges:

  • Verksamhetschef intygan. En av verksamhetschef, eller liknande person (eller den som utses i deras ställe), underskriven bilaga, vilken intygar godkännande och kännedom om projektet
  • En fullständig projektbeskrivning, max 10 sidor, font 12
  • Projektbudget enligt Stiftelsens mall. Välj Projektbudget andra organisationer
  • Huvudsökandes och eventuella medsökandes CV:n med fullständiga kontaktuppgifter
  • Årsredovisning och stadgar för anslagsmottagaren

Beslut

Stiftelsens styrelse sammanträder normalt två gånger per år och behandlar ansökningar i den takt beredningen hunnit slutföras. Styrelsens beslut meddelas den sökande brevledes samt publiceras på hemsidan.

Personuppgifter

För information om Stiftelsens behandling av personuppgifter se Stiftelsens integritetspolicy